Support

Här samlar VIDog information som kan hjälpa dig i ditt produktval och /eller grooming.

En del av våra kunder är oerhört kunniga när det kommer till pälsar och innehåll i pälsvårdproduktena, 

men alla är vi noviser någon gång i början och kan behöva lite hjälp på traven. Här är VIDogs lilla bidrag till att öka kunskapsnivåerna, både om hunden hud/päls och om produkterna och innehåll.


Artiklar från VIDog (klicka på namnet för att öppna artikeln)


Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsskyddat och tillhör VIDog AB. Informationen på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till stillbilder, rörliga bilder och ljud samt text och layout får inte, utom för rent privata syften eller där det är uttryckligen tillåtet, kopieras, reproduceras, förändras, överföras eller lagras i någon form överhuvudtaget. Att modifiera innehållet på den här webbplatsen är förbjudet.