Hantering av Personuppgifter - VIDog AB

Hantering av Personuppgifter - Integritets Policy


VIDog AB värdesätter och värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt vid användning av våra tjänster. 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 och tillämpliga nationella lagar.

Denna integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka relaterade rättigheter du har. 

Integritetspolicyn utgör en sammanställning av VIDog AB alla typer av personuppgiftsbehandlingar och finns alltid tillgänglig på vår webbplats för att du på ett så enkelt och transparent sätt som möjligt ska ha tillgång till informationen.

Eftersom vi utför olika typer av behandlingar av personuppgifter är denna policy uppdelad i olika avsnitt. För mer information om den personuppgiftsbehandling som är relevant för just dig, vänligen klicka vidare till det avsnitt som avser den tjänst du använder. Om du vill bli påmind om vilka tjänster du använder och därmed vilket/vilka avsnitt i denna integritetspolicy som är relevant(a) för dig är du välkommen att höra av dig till oss. 

Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 
Vi lagrar dina personuppgifter i våra databaser som skyddas av säkerhetsåtgärder.  Vidare är det enbart auktoriserade personer som har tillgång till de lagrade personuppgifterna och behandling av dina personuppgifter sker endast för de ändamål och på de grunder som anges i denna integritetspolicy. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder.

Allmänt 

I detta avsnitt får du information om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter när du gör ett köp hos oss samt när du kontaktar oss.

Behandling av personuppgifter vid köp

Vem är personuppgiftsansvarig?
VIDog AB, org.nr 559175-5938 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter vid köp via postorder och e-handel samt relaterad kontakt med kundservice.


Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar? 
Vid e-handel och distansköp samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss vid köpet, namn, adress, telefonnummer och e-post adress, samt uppgifter om köpt vara och köptidpunkt. 

Vid kontakt vid kundservice relaterade till ditt köp samlar vi in och behandlar de uppgifter som du lämnar om ditt ärende.

Vid fysiskt köp i någon av våra montrar inhämtar eller sparar vi inga personuppgifter, mer an de som lämnas till os av kunden.


Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?                          
VIDog AB behandlar dina personuppgifter, i syfte att hantera dina köp och kundtjänstärenden och för följande ändamål:

För att administrera betalning och leverans för ditt köp via e-handel och distansköp;

För att skicka orderstatus till dig;

För att utreda klagomål- och supportärenden relaterade till köpet;

För övrig kommunikation med dig som kund där vi besvarar förfrågningar som kommer in till vår kundtjänst eller i andra digitala kanaler (inklusive sociala medier); samt

För att efter genomfört köp kunna skicka mail för begäran om återkoppling av köpt produkt.


Vad är den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen?
Vad gäller punkterna 1-3 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att vi ska kunna fullgöra det avtal du ingår med VIDog i samband med ditt köp. Om du inte lämnar relevanta personuppgifter till oss har vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt köp.
För punkt 4-5 under ”Vad är ändamålen med personuppgiftsbehandlingen?” ovan är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.


Hur länge sparas dina personuppgifter? 
VIDog spara dina lämnade personuppgifter i syfte att snabbare kunna hjälpa dig vid framtida kontakter med oss. Det innebär bland annat att du som kund kan få hjälp med att hålla reda på kvitton och med dem tillhörande köpevillkor och garantier samt tidigare reklamationer och reparationer. Allt i syfte att kunna återkoppla och ge så relevanta svar som möjligt på dina frågor.


Delar vi dina personuppgifter med andra parter?
Vid utredning om brott kan vi komma att dela dina personuppgifter inklusive köphistorik med polisen.
Dina kontaktuppgifter lämnas vidare till det transportföretag som vi anlitat för att leverera din köpa vara.
Betalar du med kontokort sparas inga uppgifter om dig eller kortnumret i våra system. Transaktionen sker mellan dig och din kontokortsleverantör via vår tjänsteleverantör.
Väljer du som privatperson att ansöka om faktura eller utnyttja redan befintligt medgivande om faktura sker alla betalningstransaktioner mellan dig och vår partner (Klarna). Vi noterar bara att betalning för ordern har inkommit. Hur Klarna behandlar dina personuppgifter framgår av Klarnas villkor, https://www.klarna.com/se/dataskydd/.

Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.
Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).